Marine Carrier WL AB

Norrbottens län

Information

Marine Carrier WL AB hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Piteå som är den kommunen där Marine Carrier WL AB finns. I Piteå så finns det många olika Aktiebolag och i Norrbottens län så finns det ännu fler Aktiebolag. Marine Carrier WL AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Marine Carrier WL AB har haft sedan 2002-03-26. Marine Carrier WL AB har funnits sedan och 2002-03-26 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Marine Carrier WL AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Malmg. 22, 941 31, Piteå men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0911-18000.

Piteå arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Marine Carrier WL AB Privat, ej börsnoterat.

Marine Carrier WL AB har idag 556624-5105 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Henriksson, Karl Billy -Lindbäck, Rolf Jan -Wirén Björk, Hilda B Margaretha -Wirén, Hans Thomas är den som för stunden ansvarar för Marine Carrier WL AB

Bolaget skall bedriva rederi, köp och försäljning av fartyg, fordon och därmed förenlig verksamhet.

I Marine Carrier WL AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Henriksson, Karl Billy som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Lindbäck, Rolf Jan som är född 1966 och har titeln VD, Lindbäck, Rolf Jan som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Wirén, Hans Thomas som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Wirén Björk, Hilda B Margaretha som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Lars Gunnar som är född 1960 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .