Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB

Norrbottens län

Information

Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Piteå som är den kommunen där Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB finns. I Piteå så finns det många olika Aktiebolag och i Norrbottens län så finns det ännu fler Aktiebolag. Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB har haft sedan 2001-10-01. Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB har funnits sedan och 2001-10-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Sikforsv. 69, 942 94, Sikfors men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0911-70574.

Piteå arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB Privat, ej börsnoterat.

Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB har idag 556613-8151 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, bedriva utbildning och handel med livsmedel samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Bo Lennart som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Flink, Anna Greta som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansén, Hans Krister som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Malmlöf, Anna Ulrika som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Määttä, Linda Therése som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmström, Lena Kristin som är född 1949 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .