Robert Grahn Skog AB

Norrbottens län

Information

Robert Grahn Skog AB hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Piteå som är den kommunen där Robert Grahn Skog AB finns. I Piteå så finns det många olika Aktiebolag och i Norrbottens län så finns det ännu fler Aktiebolag. Robert Grahn Skog AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Robert Grahn Skog AB har haft sedan 2000-10-09. Robert Grahn Skog AB har funnits sedan och 2000-10-09 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Robert Grahn Skog AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Sörv. 176, 946 92, Lillpite men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-5742997.

Piteå arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Robert Grahn Skog AB Privat, ej börsnoterat.

Robert Grahn Skog AB har idag 556583-4669 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Robert Grahn Skog AB

Bolaget skall bedriva transporter av virke ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Robert Grahn Skog AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gran, Sven Robert som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Gran, Anna Maria som är född 1964 och har titeln Suppleant, Wiklund, Stig Lennart som är född 1962 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, .