Swerea SICOMP AB

Norrbottens län

Information

Swerea SICOMP AB är ett av många företag som finns i Piteå. Det är nämligen den kommunen som Swerea SICOMP AB finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Swerea SICOMP AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1999-01-01.

Swerea SICOMP AB som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1995-07-18. Men sedan 1999-01-01 så har Swerea SICOMP AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Fiberv. 2, 943 33, Öjebyn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Swerea SICOMP AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0911-74400.

Piteå arbetar för att företag som Swerea SICOMP AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Swerea SICOMP AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Norrbottens län.

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och konsultations- verksamhet inom material-, process- och produkt- och produktions- teknik samt därmed förenlig verksamhet till nytta för näringsliv och samhälle. Bolaget har ett särskilt fokus på forskning och utveckling vad beträffande fiberarmerade polymermaterial samt att främja praktisk användning av resultat som framkommer vid forskning och utvecklingsverksamheten avseende fiberarmerade polymer- material. Bolagets syfte ska inte vara att bereda vinst åt aktieägarna, utan i Bolaget uppkommande överskott ska användas i verksamheten. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Vid bolagets likvidation ska bolagets tillgångar användas för att stödja samma sorts verksamhet som anges ovan.

Firmatecknare för Swerea SICOMP AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Hansson, Hans Artur -Thorvaldsson, Stig Thomas Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Swerea SICOMP AB och det är följande personer, Hansson, Hans Artur som är född 1955 och har titeln Extern VD, Thorvaldsson, Stig Thomas som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bonnevier, Ingela Elisabet som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Delsing, Karl Jerker som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Juntikka, Claes Rickard som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Mannberg, Sven Evert Peter som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant.Persson, Jens Erik Helmer som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Thundal, Björn Gustaf som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, KPMG AB som är född och har titeln Revisor.Brännström, Annika Birgitta som är född 1958 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Swerea SICOMP AB är 556520-7601.