Hällholmen AB

Norrbottens län

Information

Hällholmen AB hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Piteå som är den kommunen där Hällholmen AB finns. I Piteå så finns det många olika Aktiebolag och i Norrbottens län så finns det ännu fler Aktiebolag. Hällholmen AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Hällholmen AB har haft sedan 1994-01-01. Hällholmen AB har funnits sedan och 1989-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Hällholmen AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Kullv. 3, 941 50, Piteå men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0911-60700.

Piteå arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Hällholmen AB Privat, ej börsnoterat.

Hällholmen AB har idag 556346-1747 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Hällholmen AB

Bolaget skall bedriva tekniska konsultationer, konsultationer i företagsledningsfrågor, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, idka handel med lös egendom såsom bilar, båtar samt därmed förenlig verksamhet.

I Hällholmen AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Vikman, Kurt Thomas som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Marklund, Eva Birgitta som är född 1969 och har titeln Suppleant, Grönlund, Rolf Tomas som är född 1952 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .