Johan Arne Grandin JAG AB

Norrbottens län

Information

I Piteå finns det ett Aktiebolag som heter Johan Arne Grandin JAG AB. Det finns flera bolag som liknar Johan Arne Grandin JAG AB i Norrbottens län. Piteå är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Johan Arne Grandin JAG AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2001-03-16 och det finns flera bolag som är det i Norrbottens län.

Sedan 1985-10-31 så har Johan Arne Grandin JAG AB varit registrerat och sedan 2001-03-16 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Johan Arne Grandin JAG AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Piteå.

Vill man komma i kontakt med Johan Arne Grandin JAG AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Hammarv. 39, 943 36, Öjebyn. Vi ni istället prata med Johan Arne Grandin JAG AB så kan ni göra det på 0911-16331.

Bolaget skall bedriva försäljning av skogsmaskiner, lantbruksmaskiner, redskap för skog- och lantbruk ävensom äga och förvalta aktier och fast egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Grandin, Arne Johan som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Grandin, Arne Sigurd som är född 1938 och har titeln Suppleant, Boström, Lars Mikael som är född 1962 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas var för sig av -Grandin, Arne Johan -Grandin, Arne Sigurd .

Johan Arne Grandin JAG AB har 556265-2999 som sitt organisationsnummer.