SCA Packaging Munksund Aktiebolag

Norrbottens län

Information

SCA Packaging Munksund Aktiebolag hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Piteå som är den kommunen där SCA Packaging Munksund Aktiebolag finns. I Piteå så finns det många olika Aktiebolag och i Norrbottens län så finns det ännu fler Aktiebolag. SCA Packaging Munksund Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket SCA Packaging Munksund Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. SCA Packaging Munksund Aktiebolag har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till SCA Packaging Munksund Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Munksundsv., 941 43, Piteå men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0911-98000.

Piteå arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler bolag.

Idag är SCA Packaging Munksund Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

SCA Packaging Munksund Aktiebolag har idag 556237-4859 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Brown, Paul Jonathan -Embertsén, Per Vilhelm -Riglert, Jens Olof -Rossi, Stefano -Strand, Per Vilhelm -Sturesson, Lars Joakim Firman tecknas i förening av -Lindvall, Karl Olof Fredrik -Strand, Per Vilhelm Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för SCA Packaging Munksund Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra andelsbevis i industriella företag, driva industriell och kommersiell rörelse, företrädesvis omfattande skogsbruk och skogsindustri, ävensom utöva liknande verksamhet.

I SCA Packaging Munksund Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lindvall, Karl Olof Fredrik som är född 1979 och har titeln Extern firmatecknare, Riglert, Jens Olof som är född 1969 och har titeln Extern firmatecknare, Embertsén, Per Vilhelm som är född 1957 och har titeln VD, Embertsén, Per Vilhelm som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Rossi, Stefano som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Brown, Paul Jonathan som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EESGrankvist, Lars Olov som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Nordsvan, Hans Christer som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenberg, Tore Ingemar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantStrand, Per Vilhelm som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamotSturesson, Lars Joakim som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamotKassman, Sven Ronny som är född 1951 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantLundin, Lars Erik som är född 1948 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantViklund, Mats Thomas som är född 1955 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorAndersson, Per Urban som är född 1966 och har titeln Huvudansvarigrevisor.