Aktiebolaget Göte Rönngren

Norrbottens län

Information

Aktiebolaget Göte Rönngren är ett av många verksamheter som finns i Piteå. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Göte Rönngren finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Aktiebolaget Göte Rönngren är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Aktiebolaget Göte Rönngren som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1961-10-27. Men sedan 1980-01-01 så har Aktiebolaget Göte Rönngren varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Brändöbergsv. 68, 945 91, Norrfjärden. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Göte Rönngren så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0911-200022.

Piteå arbetar för att verksamheter som Aktiebolaget Göte Rönngren ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Göte Rönngren. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Norrbottens län.

Bolaget skall driva kreaturshandel, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Aktiebolaget Göte Rönngren är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Göte Rönngren och det är följande personer, Rönngren, Hans Birger Göte som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönngren, Majvor Elisabet som är född 1943 och har titeln Suppleant, Lundin, Mats Ola som är född 1962 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Aktiebolaget Göte Rönngren är 556080-3891.