Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 6

Norrbottens län

Information

I Norrbottens län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 6. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Piteå här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 6 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Norrbottens län. Piteå jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Norrbottens län gör att företag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 6 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 798800-1322.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 0920-36600.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 6 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 6 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , Andersson, Sten Gustaf Georg som är född 1941 och har titeln Suppleant , Hedkvist, Lars Tommy som är född 1952 och har titeln Suppleant . Johansson, Eivy Rigmor som är född 1941 och har titeln Suppleant . Lundholm, Sven Olov som är född 1936 och har titeln Suppleant . Lövgren, Östen Lennart Arne som är född 1943 och har titeln Suppleant . Nilsson, Elin Maria som är född 1980 och har titeln Suppleant . Rosenlund, Ulf Bertil som är född 1941 och har titeln Suppleant .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.