Rosviks Medborgarhusförening u p a

Norrbottens län

Information

798800-0662 är organisationsnummer för verksamheten Rosviks Medborgarhusförening u p a. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Rosviks Medborgarhusförening u p a är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Piteå som är den kommunen som Rosviks Medborgarhusförening u p a finns i.

Rosviks Medborgarhusförening u p a har varit registrerat sedan 1944-07-14 och det finns flera verksamheter i Norrbottens län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Rosviks Medborgarhusförening u p a så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Rosviks Medborgarhusförening u p a är och det finns flera verksamheter i Piteå som också är .

Firmatecknare för Rosviks Medborgarhusförening u p a är följande:
; Rudolf Pettersson och Ruth Isaksson, gemensamt.

Vill ni komma i kontakt med Rosviks Medborgarhusförening u p a så kan ni göra det på telefon genom 0911-206987 eller genom brev på följande adress:
S. Trundöv. 322, 945 34, Rosvik

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska in- tressen genom att med dels köp av fastighet eller byggnade av hus mot betalning tillhandahålla samlingslokaler, affärslokaler, bo- städer och drivande av parkrörelse samt idkande av annan ekonom- isk verksamhet.

Det finns olika personer som har en koppling med Rosviks Medborgarhusförening u p a och det är Hjärpe, Elisabeth som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Isaksson, Ruth som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Anneli som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Lundström, Lennart som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Rudolf som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Sandqvist, Allan som är född och har titeln Ordinarie ledamotSandqvist, Iris som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Henry som är född och har titeln Suppleant, Sandkvist, Torsten som är född och har titeln SuppleantSandqvist, Tommy som är född och har titeln Suppleant