Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 4

Norrbottens län

Information

I Norrbottens län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 4. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Piteå här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 4 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Norrbottens län. Piteå jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Norrbottens län gör att bolag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 4 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 798800-0654.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0920-36600.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 4 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 4 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Grankvist, Kurt Olov Mikael som är född 1960 och har titeln Suppleant . Hedkvist, Lars Tommy som är född 1952 och har titeln Suppleant , Nordberg, Siv Lisbeth Yvonne som är född 1956 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förkommande kfall lokaler, till nyttjande utan begräsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet äen i övrigt främja de kooperativa ideérna, i första hand inom bostadsförsörjningen.