Järnvägsmännens Bostadsrättsförening

Norrbottens län

Information

Järnvägsmännens Bostadsrättsförening är ett av många bolag som finns i Piteå. Det är nämligen den kommunen som Järnvägsmännens Bostadsrättsförening finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Järnvägsmännens Bostadsrättsförening som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1950-08-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Storg. 101 A, 941 37, Piteå. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Järnvägsmännens Bostadsrättsförening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Piteå arbetar för att bolag som Järnvägsmännens Bostadsrättsförening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Järnvägsmännens Bostadsrättsförening. Det finns flera bolag i Norrbottens län.

Att efter förvärvande av egendom inom Piteå, förvalta nämnda egendom samt att däri åt vissa av sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

Firmatecknare för Järnvägsmännens Bostadsrättsförening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergstedt, Jan Kennert -Hedenstedt, Berit Margareta -Holm, Stig Rickard.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Järnvägsmännens Bostadsrättsförening och det är följande personer, Bergstedt, Jan Kennert som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedenstedt, Berit Margareta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Stig Rickard som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Hällström, Karl Öst Vider som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Kjell Tore som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Hans Peter som är född 1982 och har titeln Suppleant.Larsson, Ester Viola som är född 1934 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Järnvägsmännens Bostadsrättsförening är 798800-0274.