HSB Bostadsrättsförening Chauffören i Piteå

Norrbottens län

Information

I Piteå finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Chauffören i Piteå. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Chauffören i Piteå i Norrbottens län. Piteå är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1960-10-01 så har HSB Bostadsrättsförening Chauffören i Piteå varit registrerat och sedan 1998-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Chauffören i Piteå och det finns fler bolag som är det i Piteå.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Chauffören i Piteå så kan man gör det genom att posta ett brev till Gammelv. 12, 942 33, Älvsbyn. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Chauffören i Piteå så kan ni göra det på 0921-62800.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Ellnestam, Bengt Ingvar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Lidberg, Jan Olov som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Renberg Fridström, Ingrid Ulrika som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Stoltz, Vanja Monica som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Sörvåg, Jan Magne som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Markström, Maj Elisabet som är född 1954 och har titeln SuppleantÅström, John Roger Marcus som är född 1982 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ellnestam, Bengt Ingvar -Lidberg, Jan Olov -Stoltz, Vanja Monica .

HSB Bostadsrättsförening Chauffören i Piteå har 798800-0217 som sitt organisationsnummer.