Media och IT i Piteå Ekonomisk förening

Norrbottens län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medelmmarnas ekonomiska intressen gneom att: * hitta konkreta affärsmöjligheter i samarbete mellan medlems- företagen * skapa affärsnyttiga konstellationer med aktörer utanför Piteå, t ex vänorter och regioner * i samverkan mellan medlemsföretagen och övriga intresse- organisationer formulera och genomföra strategiska utvecklings- insatser i syfte att med bland anna universitetsutbildningen på orten med medie-, musik och IT-profiler som nära arbetspartner söka utveckla nya produkt- och tjänstekoncept som ökar konkurrens- kraften för medlemsföretagen i Piteå. Föreningen ska: * etablera samarbetsformer inom marknadsföring och affärsutveckling * samarbeta med liknande intresseorganisationer och offentliga aktörer i regionen * verka för att föreningens medlemsföretag ska få en bättre lönsamhet. Medlemmarna deltar i föreningen som leverantörer och har rätt att nyttja föreningens tjänster.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Media och IT i Piteå Ekonomisk förening vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Piteå så är Media och IT i Piteå Ekonomisk förening ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Norrbottens län så finns det ännu fler.

Piteå arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Piteå och i Norrbottens län. Redan 2001-12-14 så skapades Media och IT i Piteå Ekonomisk förening och bolaget är har F-skattsedel Media och IT i Piteå Ekonomisk förening har haft det sedan 2002-02-11.

Media och IT i Piteå Ekonomisk förening är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2002-02-11

769607-8380 är organisationsnummret för bolaget som finns i Piteå.

Just nu är Media och IT i Piteå Ekonomisk förening och det finns många bolag som är i Norrbottens län

Vill ni komma i kontakt med Media och IT i Piteå Ekonomisk förening så går det att nå dem via telefon på 0911-232323 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Björn-Sture Dannberg.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Media och IT i Piteå Ekonomisk förening är Dannberg, Björn Sture som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Högberg, Per Fredrik som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundkvist, Anders John Oskar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjömark, Catarina som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Berglund, Jan Christer som är född 1952 och har titeln Suppleant, Bergman, Gösta Robert som är född 1951 och har titeln Suppleant.