HSB Bostadsrättsförening Nya Trastbacken i Piteå

Norrbottens län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Piteå och HSB Bostadsrättsförening Nya Trastbacken i Piteå är ett av dem. Norrbottens län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Nya Trastbacken i Piteå är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Nya Trastbacken i Piteå är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Nya Trastbacken i Piteå är ett Bostadsrättsförening och skapades 2001-11-28. Det finns flera olika verksamheter i Norrbottens län som är ett stort län. Piteå där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Nya Trastbacken i Piteå ska trivas.

HSB Bostadsrättsförening Nya Trastbacken i Piteå är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2002-02-11. I Piteå så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Nya Trastbacken i Piteå inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Nya Trastbacken i Piteå och det finns flera verksamheter som är det idag i Piteå.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Nya Trastbacken i Piteå så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0921-78850.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergman, Lars-Gunnar -Hofman, Per Johan -Palmqvist, John Erik -Vesterberg, Stig Axel.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Nya Trastbacken i Piteå är Bergman, Lars-Gunnar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Hofman, Per Johan som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Claes Helge som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmqvist, John Erik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Renberg Fridström, Ingrid Ulrika som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Vesterberg, Stig Axel som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotAdolfsson, Berit Gunilla som är född 1946 och har titeln Suppleant, Berglund, Birgit Christina som är född 1951 och har titeln Suppleant, Grahn, Anna Sigbritt Eleonora som är född 1946 och har titeln Suppleant.

HSB Bostadsrättsförening Nya Trastbacken i Piteå har 769607-7754 som sitt organisationsnummer.