Lillpite älvdals ekonomiska förening

Norrbottens län

Information

Lillpite älvdals ekonomiska förening hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Piteå som är den kommunen där Lillpite älvdals ekonomiska förening finns. I Piteå så finns det många olika Ekonomisk förening och i Norrbottens län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Lillpite älvdals ekonomiska förening tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har F-skatt vilket Lillpite älvdals ekonomiska förening har haft sedan 1999-01-01. Lillpite älvdals ekonomiska förening har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Lillpite älvdals ekonomiska förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Sörv. 666, 946 92, Lillpite men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0911-245218.

Piteå arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler verksamheter.

Lillpite älvdals ekonomiska förening har idag 769604-1230 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Engberg, Bo Lennart -Nyström, Elly Gudrun Elisabet är den som för stunden ansvarar för Lillpite älvdals ekonomiska förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen inom Lillpite älvdal (Lillpite, Yttersta och Åträsk bygden) genom: * att vara mottagare av och förvalta och fördela bygdemedel från vindkraft samt andra ekonomiska medel. * att medel från föreningen kan sökas av föreningar, enskilda, företag samt medlemmar. * att stimulera till nyföretagande och utbildning. * att verka för att utflyttade ungdomar flyttar tillbaka till bygden, samt att ungdomar boende i bygden ser bygden som en framtidsmöjlighet. * att stimulera till innovationsverksamhet. * att marknadsföra bygden. * att ansöka om medel för olika projekt och att leda genom- förandet av dessa. * att verka för att föreningar och organisationer i Lillpite, Yttersta och Åträsk bygden ansöker om medlemskap.

I Lillpite älvdals ekonomiska förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Engberg, Bo Lennart som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Lund, Per Torbjörn som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Karl Rickard som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Elly Gudrun Elisabet som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Olovsson, Gun Karin Helena som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Isaksson, Siv Alva Maria som är född 1944 och har titeln SuppleantVallström, Per Axel Ingemar som är född 1955 och har titeln Suppleant, .