Hemmingsmarks affärsfastighets Ekonomiska förening

Norrbottens län

Information

Hemmingsmarks affärsfastighets Ekonomiska förening är ett av många verksamheter som finns i Piteå. Det är nämligen den kommunen som Hemmingsmarks affärsfastighets Ekonomiska förening finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Hemmingsmarks affärsfastighets Ekonomiska förening är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1999-01-01.

Hemmingsmarks affärsfastighets Ekonomiska förening som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1999-02-03. Men sedan 1999-01-01 så har Hemmingsmarks affärsfastighets Ekonomiska förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Hemmingsmarksv. 58, 944 93, Hemmingsmark. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Hemmingsmarks affärsfastighets Ekonomiska förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0911-33239.

Piteå arbetar för att verksamheter som Hemmingsmarks affärsfastighets Ekonomiska förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Hemmingsmarks affärsfastighets Ekonomiska förening. Det finns flera verksamheter i Norrbottens län.

Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i egen regi inköpa och förvalta affärs- fastigheten Hemmingsmark 18:1. Medlemmarna deltar genom egen arbetsinsats.

Firmatecknare för Hemmingsmarks affärsfastighets Ekonomiska förening är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Tomas Lindberg och Thomas Nilsson i förening..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Hemmingsmarks affärsfastighets Ekonomiska förening och det är följande personer, Höglund, Lili-Ann Maria som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Tomas Stig Gunnar som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Kjell Thomas som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderberg, Lii Margareta som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Vikström, Stig Krister som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedlund, Rolf Thomas som är född 1951 och har titeln Suppleant.Vorrsjö, Per Åke Herman som är född 1965 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Hemmingsmarks affärsfastighets Ekonomiska förening är 769603-8947.