Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 14 DUETTEN

Norrbottens län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlmemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 14 DUETTEN vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Piteå så är Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 14 DUETTEN ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Norrbottens län så finns det ännu fler.

Piteå arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Piteå och i Norrbottens län. Redan 1997-11-26 så skapades Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 14 DUETTEN och företaget är har ej F-skattsedel.

769602-6769 är organisationsnummret för företaget som finns i Piteå.

Just nu är Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 14 DUETTEN och det finns många företag som är i Norrbottens län

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 14 DUETTEN så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 14 DUETTEN är Fahlman, Curt Thomas som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordlund, Britta Teresia som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Vikström, Helena Linnea som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Westerblom, Brittany Sue som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Åström, Tor-Leif Ingvald som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedkvist, Lars Tommy som är född 1952 och har titeln SuppleantLindberg, Kjell Anders som är född 1946 och har titeln Suppleant, Lundgren, Linda Jessica som är född 1975 och har titeln Suppleant, Renberg, Karl Tord Rickard som är född 1936 och har titeln Suppleant.