Maskrosens förskola ekonomisk förening

Norrbottens län

Information

Maskrosens förskola ekonomisk förening hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Piteå som är den kommunen där Maskrosens förskola ekonomisk förening finns. I Piteå så finns det många olika Ekonomisk förening och i Norrbottens län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Maskrosens förskola ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har F-skatt vilket Maskrosens förskola ekonomisk förening har haft sedan -0001-11-30. Maskrosens förskola ekonomisk förening har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Maskrosens förskola ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Fassv., 945 33, Rosvik men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0911-206787.

Piteå arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler bolag.

Maskrosens förskola ekonomisk förening har idag 716465-4662 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Forsell, Anita Kristina -Gustavsson, Hanna Martina -Rydberg Åström, Edla Mariann -Strand, Inger Renée är den som för stunden ansvarar för Maskrosens förskola ekonomisk förening

Föreningens har till syfte att tillvarata medlemmars ekonomiska intressen, genom att bedriva förskoleverksamhet med inriktning på ett skapande och utforskande arbetssätt, samt i överenskommelse med socialtjänstlagen, Läroplan för förskolan (LPFÖ 98) och Piteå kommuns barnomsorgsplan.

I Maskrosens förskola ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Forsell, Anita Kristina som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Hanna Martina som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydberg Åström, Edla Mariann som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Strand, Inger Renée som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, .