HSB Bostadsrättsförening Storfors i Piteå

Norrbottens län

Information

716465-4381 är organisationsnummer för företaget HSB Bostadsrättsförening Storfors i Piteå. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Storfors i Piteå är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Piteå som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Storfors i Piteå finns i.

HSB Bostadsrättsförening Storfors i Piteå har varit registrerat sedan 1992-06-17 och det finns flera företag i Norrbottens län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Storfors i Piteå så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Storfors i Piteå är och det finns flera bolag i Piteå som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Storfors i Piteå är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hedenstedt, Ingrid Marianne -Nordsten, Viktoria Ann-Katrin -Tall, Ulf Tommy -Thorsell, Gunnar Allan

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Storfors i Piteå så kan ni göra det på telefon genom 0921-62800 eller genom brev på följande adress:
Furunäsv. 102 A, 941 52, Piteå

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Storfors i Piteå och det är Berglund, Birgit Christina som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedenstedt, Ingrid Marianne som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordsten, Viktoria Ann-Katrin som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Tall, Ulf Tommy som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorsell, Gunnar Allan som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorsell, Monica Elisabeth som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotRenberg Fridström, Ingrid Ulrika som är född 1965 och har titeln Suppleant, Eriksson, Sven Johan som är född 1987 och har titeln Revisor, Kollerud Hansen, Anne Marie som är född 1951 och har titeln Revisorssuppleant