Riksbyggens Bostadsrättsförening Tenoren

Norrbottens län

Information

I Piteå finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Tenoren. Det finns flera företag som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Tenoren i Norrbottens län. Piteå är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1991-09-04 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Tenoren varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Tenoren och det finns fler företag som är det i Piteå.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Tenoren så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Tenoren så kan ni göra det på 0920-36600.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat säskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Bjernhagen, Ann Birgitta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsberg, Mary Anna-Lisa som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson Stoor, Erik Olov som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Gun Elisabet som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Karl Bertil som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Vikström, Helena Linnea som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamotÖberg, Gun Helen som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Ajax Holmbom, Gun Caroline som är född 1987 och har titeln Suppleant, Grahn, Ulf som är född 1957 och har titeln SuppleantSundberg, Ulla Kristina som är född 1948 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Tenoren har 716465-4100 som sitt organisationsnummer.