Bostadsrättsföreningen Ronningen i Sjulsmark

Norrbottens län

Information

Bostadsrättsföreningen Ronningen i Sjulsmark är en verksamhet som finns i Piteå. I Bostadsrättsföreningen Ronningen i Sjulsmark finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eriksson, Annette Mari som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Starlind, Sandra Annica som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Strand, Karin Annika som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Willberg, Eva Ann-Christin som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Berg, Annika Maria som är född 1965 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Ronningen i Sjulsmark så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Ronningen i Sjulsmark på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Ronningen i Sjulsmark av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Ronningen i Sjulsmark är ett av många verksamheter som finns i Norrbottens län och Piteå arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Ronningen i Sjulsmark innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Ronningen i Sjulsmark är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Ronningen i Sjulsmark så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Ronningen i Sjulsmark har 716465-4027 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Norrbottens län.