Småstadens Ekonomiska förening

Norrbottens län

Information

I Norrbottens län så finns Småstadens Ekonomiska förening. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Piteå här finns det många olika Ekonomisk förening. Småstadens Ekonomiska förening tillhör bolagstypen "Ekonomisk förening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Norrbottens län. Piteå jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Norrbottens län gör att bolag trivs där.

Småstadens Ekonomiska förening är momsregistrerat sedan1991-01-01 och har organisationsnummer 716465-4001.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Småstadens Ekonomiska förening på följande adress Storg. 63 B, 941 32, Piteå.

Småstadens Ekonomiska förening är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Småstadens Ekonomiska förening så sitter följande personer i styrelsen: , , , Gustafsson, Olof Stefan som är född 1965 och har titeln Suppleant , Lidström, Leif Oskar som är född 1947 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: att förena rörelseidkare i köpcentrat småstaden, att verka för köpcentrats utveckling och kommersiella organisa- tion, att i frågor av gemensam natur vara medlemmarnas språkrör i kontakter med fastighetsägare och kommunala och statliga myn- digheter, att verka för och biträda medlemmsföretagen i deras reklam och annonsverk i syfte att effektivisera och ekonomisera densamma genom gemensam upphandling.