HSB Bostadsrättsförening Hasselgärdan i Lillpite

Norrbottens län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Piteå och HSB Bostadsrättsförening Hasselgärdan i Lillpite är ett av dem. Norrbottens län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Hasselgärdan i Lillpite är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Hasselgärdan i Lillpite är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Hasselgärdan i Lillpite är ett Bostadsrättsförening och skapades 1990-07-31. Det finns flera olika verksamheter i Norrbottens län som är ett stort län. Piteå där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Hasselgärdan i Lillpite ska trivas.

I Piteå så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Hasselgärdan i Lillpite inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Hasselgärdan i Lillpite och det finns flera verksamheter som är det idag i Piteå.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Hasselgärdan i Lillpite så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0921-62800.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Hasselgärdan i Lillpite är Karlsson, Axel Roland som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Dan Gustav Henry som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Gerd Birgitta som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundström, Matts Hjalmar som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Ove Lennart som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhman, Carina Irene som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotPersson, Lilian Davida som är född 1936 och har titeln Suppleant, Sundqvist, Stig Anders som är född 1958 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Hasselgärdan i Lillpite har 716415-9308 som sitt organisationsnummer.