HSB:s Bostadsrättsförening Torpgläntan i Piteå

Norrbottens län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Torpgläntan i Piteå är ett av många företag som finns i Piteå. Det är nämligen den kommunen som HSB:s Bostadsrättsförening Torpgläntan i Piteå finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB:s Bostadsrättsförening Torpgläntan i Piteå som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1989-05-30.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Nils Edéns v. 7, 941 33, Piteå. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB:s Bostadsrättsförening Torpgläntan i Piteå så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0911-73160.

Piteå arbetar för att företag som HSB:s Bostadsrättsförening Torpgläntan i Piteå ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB:s Bostadsrättsförening Torpgläntan i Piteå. Det finns flera företag i Norrbottens län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Torpgläntan i Piteå är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Max Erland -Nilseriksdotter, Anna Helena -Odepark, Britt Marianne -Sidenmark, Ulla Irene.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB:s Bostadsrättsförening Torpgläntan i Piteå och det är följande personer, Sidenmark, Ulla Irene som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare, Granström, Eva Madelaine som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Max Erland som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilseriksdotter, Anna Helena som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Odepark, Britt Marianne som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderberg, Eva Elisabeth som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot.Blom Åkerström, Maria Ann-Helen som är född 1967 och har titeln Suppleant, Lindgren, John Arne Teodor som är född 1935 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB:s Bostadsrättsförening Torpgläntan i Piteå är 716415-9092.