HSB Bostadsrättsförening Brännan i Piteå

Norrbottens län

Information

716415-9084 är organisationsnummer för bolaget HSB Bostadsrättsförening Brännan i Piteå. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Brännan i Piteå är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Piteå som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Brännan i Piteå finns i.

HSB Bostadsrättsförening Brännan i Piteå har varit registrerat sedan 1989-05-30 och det finns flera bolag i Norrbottens län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Brännan i Piteå så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Brännan i Piteå är och det finns flera bolag i Piteå som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Brännan i Piteå är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Brännan i Piteå så kan ni göra det på telefon genom 0921-62800 eller genom brev på följande adress:
Furunäsv. 102 A, 941 52, Piteå

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Brännan i Piteå och det är Berglund, Bo Roger som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Berglund, Per Arne Anders som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergman, Erik Thomas som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Enyedi, Lars Nicklas som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Grape, Monica Ann-Catrin som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Jens Emil som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamotLundkvist, Mats Roger som är född 1967 och har titeln Suppleant, Sundqvist, Stig Anders som är född 1958 och har titeln Suppleant,