HSB Bostadsrättsförening Parken i Piteå

Norrbottens län

Information

I Piteå finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Parken i Piteå. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Parken i Piteå i Norrbottens län. Piteå är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1986-08-20 så har HSB Bostadsrättsförening Parken i Piteå varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Parken i Piteå och det finns fler bolag som är det i Piteå.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Parken i Piteå så kan man gör det genom att posta ett brev till Furunäsv. 102 A, 941 52, Piteå. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Parken i Piteå så kan ni göra det på 0921-62800.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Lundgren, Rolf Niclas som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundström, Anna-Karin som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Merum, Arne Stefan som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Gunlög Caroline som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Sondell, Carl Johan Erik som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundqvist, Stig Anders som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotBerglund, Birgit Christina som är född 1951 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lundgren, Rolf Niclas -Lundström, Anna-Karin -Merum, Arne Stefan -Sondell, Carl Johan Erik .

HSB Bostadsrättsförening Parken i Piteå har 716415-8615 som sitt organisationsnummer.