HSB Bostadsrättsförening Kullen i Piteå

Norrbottens län

Information

HSB Bostadsrättsförening Kullen i Piteå är ett av många verksamheter som finns i Piteå. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Kullen i Piteå finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Kullen i Piteå som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1983-04-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Furunäsv. 102 A, 941 52, Piteå. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Kullen i Piteå så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0921-62800.

Piteå arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Kullen i Piteå ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Kullen i Piteå. Det finns flera verksamheter i Norrbottens län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Kullen i Piteå är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bentzlin, Leif Erik -Olovsson, Kjell Gustav -Sandström, Ulf Ingvar -Taaler, Rut Ingrid.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Kullen i Piteå och det är följande personer, Bentzlin, Leif Erik som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Berglund, Birgit Christina som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Olovsson, Kjell Gustav som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandström, Ulf Ingvar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Taaler, Rut Ingrid som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Berglund, Anna Linnéa som är född 1974 och har titeln Suppleant.Renberg Fridström, Ingrid Ulrika som är född 1965 och har titeln Suppleant, Rönnbäck, Gun Karina som är född 1958 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Kullen i Piteå är 716415-8060.