Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 8

Norrbottens län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 8 är en verksamhet som finns i Piteå. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 8 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Björklund, Eva Susanne som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsell, Eva Anna-Lena som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Granlund, Nils Gunnar som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmqvist, Karl Emil Ingevald som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Vallander, Anders Folke som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Åberg, Pia Annikki som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamotEnmark, Eva Karina som är född 1965 och har titeln Suppleant, Hedkvist, Lars Tommy som är född 1952 och har titeln Suppleant, Strandberg, Erik Lennart Tobias som är född 1984 och har titeln SuppleantÖgren, Stig Roger Oskar som är född 1947 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 8 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 8 på telefon 0920-36600.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 8 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 8 är ett av många verksamheter som finns i Norrbottens län och Piteå arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 8 innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 8 är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 8 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Piteåhus nr 8 har 716415-8003 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Norrbottens län.